Fysioterapeutti Tuuli

Minulla on lähes neljännesvuosisadan mittainen kokemus fysioterapiasta. Suurimman osan tästä ajasta olen työskennellyt eri tavoin erityistarpeisten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Asiakkaani ovat mm. cp-vammaisia, reumaa sairastavia, kehitysvammaisia sekä erilaisia harvinaisia diagnooseja omaavia kuntoutujia.

Runsaiden lyhyempien koulutusten lisäksi olen suorittanut erityispedagogiikan perusopinnot, psykofyysisen fysioterapian ammatilliset erikoistumisopinnot sekä lasten liikunnan ammattitutkinnon. Sydämeni sykkii myös liikkumisen ja oppimisen yhdistämiselle. Olen kirjoittanut aiheesta kirjan, sekä toimin toiminnallisen oppimisen kouluttajana.

www.lukujaliikkuen.fi

Tuuli
majakanvartiat-nina

toimintaterapeutti nina

Olen lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutumisen asiantuntija. Erityisosaamisalueena minulla on asiakkaat, joilla voi olla eritasoisia kehitys- ja liikuntaongelmia, aistisäätelyyn liittyviä haasteita, neuropsykiatrista oirehdintaa, tai lastenreuma. Työhöni kuuluu lapsen tai nuoren toimintakyvyn kartoitus ja sen edistäminen arjen eri ympäristöissä. Työssäni minulle on tärkeää edistää lapsen tai nuoren osallistumista hänelle tärkeissä päivittäisissä toiminnoissa. Käytän työssäni lapselle luontaisten kiinnostusten kohteiden, kuten leikin, luovien toimintojen ja liikkumisen hyödyntämistä osana kuntoutumista.

Kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) lisäksi olen kouluttanut itseäni monipuolisesti lyhyemmillä koulutuksilla, mm. aistitiedon käsittelyyn, toimintakyvyn arviointiin, sekä lapsen osallisuutta vahvistavaan kuntoutukseen liittyen. Aikaisemmalta ammatiltani olen liikuntapainotteinen lähihoitaja ja työkokemusta on kertynyt koulu- ja päiväkotiympäristöissä lasten ja nuorten parissa, joilla on autisminkirjon häiriöitä tai kehitysvamma.

Sulje valikko